Je bent nooit te oud om gezond(er) te gaan leven.

door | interVentie, interVentie Les 7

We wisten al langer dat een gezondere leefstijl het leven met verschillende jaren kan verlengen, maar ik wist niet (zeker) of dat ook op zou gaan voor ouderen. Daar is nu dankzij een grootschalig Japans onderzoek nu duidelijkheid over: Japanse onderzoekers ontdekten dat een gezondere leefstijl ook voor vrouwen vanaf 40 (tot zelfs ouder dan 80) je leven beduidend kan verlengen, en ook nog in een betere gezondheid. Wat moet je daarvoor doen?

https://www.youtube.com/watch?v=MtP9UssHwdc

Deze studie, waarin de wetenschappers gedurende 21 jaar meer dan 46.000 personen volgden, concludeerde dat je altijd aanzienlijke levenswinst (in jaren en in kwaliteit) kunt boeken als je gezonder gaat leven, ook als je al op leeftijd bent. De eindconclusie is dus dat je nooit te oud bent om gezonder te gaan leven.

Wat is het?

De onderzoeksvraag van de Japanse wetenschappers was: kunnen ouderen ook nog winst boeken als ze gezonder zouden gaan eten en leven? Gedurende 21 jaar volgden ze 20.373 mannen en 26.247 vrouwen van tussen de 40 en 80 jaar oud. Bij de start moesten ze vragenlijsten invullen over hun eet- en leefgewoonten

Hoe werd dit berekend?

Aan 8 elementen werd een score van 0 tot 1 toegekend: fruit, vis, melk, bewegen, Body Mass Index (gerelateerd aan lichaamsgewicht), roken, alcohol en slaap. De deelnemers kregen 1 punt voor één of meer stuks fruit, vis of melk en een uur bewegen per dag, niet roken, matig drinken (alcohol), een normale Body Mas Index en 6 á 7 uur slaap per nacht. En tijdens de opvolgingsperiode overleden 8.966 deelnemers.

Wat waren de resultaten?

Dat 40-jarigen een hogere levensverwachting hadden van 5 tot 6 jaar voor deelnemers die 7 tot 8 scoorden, vergeleken met deelnemers met een score van 0 tot 2. 80-Jarigen hadden een levensverwachting van 2 tot 4 jaar voor de groep alcohol, niet roken en een normale BMX.

Wat waren de conclusies?

Gezonde eet- en leefgewoonten voegen levensjaren toe op elke leeftijd. Zelfs personen met levensbedreigende ziektes zoals kanker, hoge bloeddruk, diabetes, of chronische nieraandoeningen bleken erbij gebaat om een gezonde levensstijl te volgen.

Hoewel deze Japanse studie van waarnemende aard waren en we dus voorzichtig moeten zijn met conclusies, is er inmiddels toch voldoende wetenschappelijk bewijs om aan te nemen dat gezonde eet- en leefgewoonten een hogere levensverwachting in een betere gezondheid oplevert.

Mijn bedenkingen (en vragen) daarbij?

Welke eisen of voorwaarden werden aan de 8 elementen gekoppeld? Ging het om biologisch fruit, vis en melk? Dat maakt nogal een verschil. Mijns inziens hoorde dat niet bij de vragen die vooraf werden gesteld, dus denk ik dat daar niet op is gemeten. Dat zou kunnen betekenen dat als je van bewerkt naar natuurlijk zou overstappen, die winst nog hoger zou kunnen zijn. Verder lees ik overal dat je 8 uur slaap de meeste gezondheidswinst boekt.

Dat geldt voor een deel ook voor de andere elementen; buiten wandelen of hardlopen, is gezonder dan binnen, één pakje wegpaffen, lijkt me minder ongezond dan twee of meer. Ook ga ik ervan uit dat 0 of 1 glas wijn, beduidend gezonder is dan 3 of 4. Ook is de conclusie getrokken op vragenlijsten, waar iemand zichzelf een stuk gezonder kan neerzetten, dan hij in werkelijkheid doet. Zo zijn er wel wat kanttekens te zetten bij de opzet, maar de verschillen zijn duidelijk.

Voor zowel mannen als vrouwen leverden niet roken en maximum 4 glazen alcohol per dag drinken de grootste winst in levensjaren op. De winst door fruit eten en dagelijks bewegen lag veel lager.

Het loont dus de moeite om ook als je op leeftijd bent een gezonde levensstijl aan te nemen, zonder echt op dieet te gaan. Het moet hier op aarde ook nog een beetje leuk blijven tenslotte. De belangrijkste boodschap is dus in ieder geval: je bent nooit te oud om gezond te (gaan) leven!