Skip to main content

In deel 1 over MSM heb ik verteld over de gezondheidsvoordelen van het belangrijkste ingrediënt in MSM, zwavel. Maar aangezien zwavel, behalve het lontje van een lucifer is, heeft het veel meer te bieden. In Hat kader van chronisch gezond gaat het dan natuurlijk over gezondheid. 

Wat is MSM?

MSM (afkorting van Methyl Sulfonyl Methaan) is een organische zwavelverbinding die bestaat uit zwavel en methylgroepen. MSM wordt van nature in plant, dier en mens aangetroffen. Als voedingssupplement is MSM vooral populair geworden als pijnstiller en ondersteunend middel bij aandoeningen van het bewegingsapparaat.

MSM: The Miracle of MSM (1999) is het eerste boek over MSM van Dr. Stanley W. Jacob, MD aan de Oregon Health & Science University in Portland. MSM is dan ook het levenswerk van deze (bijna 50 jaar) praktiserend arts, chirurg en wetenschappelijk onderzoeker. Hij verwierf internationaal grote bekendheid door zijn werk aan organische zwavelverbindingen. In 1965 kreeg hij in Duitsland een wetenschapsprijs uitgereikt voor ‘de belangrijkste medische bijdrage ter wereld in 1964’. In 1983 werd hij door de National Health Federation uitgeroepen tot ‘Humanitarian of the Year’ Dr. Jacob heeft verschillende medische handboeken geschreven, en meer dan 175 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd.

Wat doet het voor je?

Het is een onmisbaar mineraal voor het menselijk lichaam en draagt bij aan onze energie. Best handig in deze tijden waar de energie juist met liters tegelijk uit je lijf wordt gezogen (als je niet oppast). Bovendien wordt zwavel oftewel MSM wel eens het ‘schoonheidsmineraal’ genoemd. Maar vooral heeft het zijn nut bewezen als pijnstiller. Hoewel Jacob in zijn boeken aangaf dat MSM nauwelijks of geen ernstige bijwerkingen had, nuanceerde hij dat in latere werken: het is niet bewezen.

Het in 2003 verschenen populair-wetenschappelijke boek MSM: the Definitive Guide. A Comprehensive Review of the Science and Therapeutics of Methylsulfonylmethane, schreef Dr. Jacob samen met natuurgeneeskundige Jeremy Appleton. Het bevat een inleiding over MSM, een overzicht van aandoeningen die positief kunnen reageren op MSM-suppletie, praktische aanbevelingen voor het gebruik van MSM en vele praktijkvoorbeelden.

Veilig & effectief

Volgens professor Jacob is MSM de veiligste en meest effectieve pijnstiller bij chronische pijnklachten. In vijfentwintig jaar tijd heeft hij het toegepast bij bijna twintigduizend patiënten met chronische pijnklachten. Uit gegevens van de Oregon Health & Science University is gebleken dat de meerderheid van de patiënten baat heeft bij MSM. MSM heeft niet de nadelen van reguliere pijnstillers; het is veilig en heeft nagenoeg geen bijwerkingen. Bovendien treedt er geen gewenning op waardoor de dosering niet telkens moet worden verhoogd. De meeste mensen die MSM gebruiken, melden dat ze zich lichamelijk en geestelijk fitter voelen.

Pijnstiller

MSM kan een rol spelen bij heel wat klachten, aandoeningen en ziektes, zo verzacht het de pijn in de knie, artrose (een vorm van reuma) reumatoïde artritis (ontstoken gewrichten), spierkramp, spierpijn, (sport)blessures, RSI is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voor komen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers. De klachten worden doorgaans veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beide, maar ook fibromyalgie (pijn in bindweefsel en spieren), tendinitis (ontsteking aan de pees), bursitis (slijmbeursontsteking), Carpaal Tunnel Syndroom (beknelling middels armzenuw) en lage rugpijn.

Metobolieten

Metabolieten zijn stofjes die in gezonde, natuurlijke voeding zit om het maag-darm systeem optimaal te laten functioneren. Je vindt ze  in een gezonde bodem met een gezond bodemleven. Dit voedsel is de grootst mogelijke garantie voor een gezond verteringsproces. Een gezond vertering proces van volwaardig voedsel kan 85% van ons ziektes voorkomen. De biochemische eigenschappen en biologische toepassingen zijn in duizenden wetenschappelijke studies beschreven. Dit is mede te danken aan de inspanningen van professor Stanley Jacob.

Maar…

Jacob geeft in zijn boek echter toe dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar MSM en dat daardoor niet vast staat  dat suppletie met MSM effectief is bij de door hem genoemde aandoeningen. Het gevolg is dat – hoewel het voedingssupplement op grote schaal wordt gebruikt – MSM nog steeds niet helemaal serieus wordt genomen. Door de publicatie van verschillende nieuwe klinische studies met MSM begint hier langzamerhand verandering in te komen. Gezien de afwezigheid van bijwerkingen bij normaal gebruik van dit middel, hoeft dat geen belemmering te zijn om het bij bovengenoemde pijnklachten toe te passen.

Wat weten we al wel (bijna) zeker?

In drie klinische studies is het effect van MSM bij osteoartritis onderzocht. Aan een kleine dubbelblinde placebogecontroleerde studie uit 1998 deden 16 mensen (55-78 jaar) met osteoartritis mee; gewrichtsslijtage was geconstateerd in hand, rug, schouder, knie, heup of nek. De deelnemers hadden geruime tijd pijnklachten – vier maanden tot zes jaar – en gebruikten daarvoor NSAID’s (synthetische ontstekingsremmers). Voor aanvang van de studie staakten ze het gebruik van deze reguliere pijnstillers. Tien van hen kregen MSM (3 capsules met 750 mg MSM per dag: 2 capsules op de nuchtere maag voor het ontbijt, 1 capsule voor de lunch) en de overige zes personen kregen placebo gedurende een periode van vier maanden. Dat zorgde voor een verbetering van de klachten, 60% (na vier weken) en 82% (na zes weken).

Artrose

In een tweede klinische studie in 2004 werd gekeken naar het effect van MSM, i.c.m. glucosamine, de combinatie van deze twee stoffen en placebo bij klachten van artrose. Een groep van honderdzestien patiënten nam gedurende twaalf weken dagelijks 1500 mg MSM en 1500 mg glucosamine; de combinatie van MSM en glucosamine of een placebo (verdeeld over 3 doses). Bij aanvang en na 2, 4, 8 en 12 weken werd gekeken naar pijn, ontsteking en zwelling in de gewrichten. MSM, glucosamine en de combinatie van de twee supplementen verminderden pijn en zwelling significant vergeleken met de placebo: na twaalf weken hadden de deelnemers gemiddeld 52% minder pijnklachten; de gewrichten waren minder stijf, de zwelling was afgenomen en de deelnemers konden verder lopen. De pijnscore in de glucosamine-groep was zelfs gedaald met gemiddeld 63%. Suppletie met zowel MSM als glucosamine liet het beste resultaat zien; de gewrichtspijn daalde met gemiddeld 79%. Bovendien zagen de onderzoekers dat de combinatietherapie sneller effect had.

Oxidatieve stress

De onderzoekers zagen in dit onderzoek dat de WOMAC-index na 12 weken nog verder daalde, wat aangeeft dat het maximale effect van MSM-suppletie nog niet was bereikt. Verder zagen de onderzoekers een significante daling van de homocysteïnespiegel en van het malondialdehydegehalte in urine (indicatie voor daling van oxidatieve stress en lipidenperoxidatie) in de MSM-groep, wat aangeeft dat MSM een effectieve methyldonor en antioxidant is. Oxidatieve stress speelt een rol in het ziekteproces van kraakbeendegeneratie. MSM heeft mogelijk mede door daling van de homocysteïnespiegel en vermindering van oxidatieve stress invloed op het ontstekingsproces.

Hooikoorts

MSM kan klachten van hooikoorts – niezen, verstopte neus, loopneus, jeuk, tranende ogen, droge keel, hoesten, hoofdpijn – verlichten. Dit blijkt uit een studie met vijfenvijftig hooikoorts-patiënten. De proefpersonen namen gedurende vier weken 2600 mg MSM per dag. Elke week werd gekeken naar klachten en vitaliteit; bij aanvang en aan het eind van de studie werden de bloedspiegels van C-reactief eiwit (een ontstekingsmarker) en IgE bepaald, de bloedhistaminespiegel werd bij vijf proefpersonen getest. Na een week waren de hooikoortsklachten aanmerkelijk afgenomen, na twee weken voelden de deelnemers zich opvallend fitter.

Ontstekingsremmer

Professor Jacob toonde in-vitro onderzoek en in verschillende dier-studies aan dat MSM ontstekingsremmende en anti-oxidatieve eigenschappen bezit en gewrichtsdegeneratie door osteoartritis en reuma remt. Ook remt MSM in proefdier-onderzoek het ontstekingsproces bij systemische lupus erythematodes. Dat DMSO (een antioxidant) een krachtige ontstekingsremmende activiteit heeft, staat wel vast. Lokaal toegediende DMSO heeft een krachtige ontstekingsremmende werking (onder meer bij contactdermatitis en allergisch eczeem) en vermindert oedeem-vorming door trauma. DMSO remt ontstekingen mede doordat het de werking van het bijnierschorshormoon cortesol versterkt.

Antioxidant

In een studie uit 2006 is aangetoond dat MSM een antioxidantwerking heeft die zorgt voor significante daling van de malondialdehydespiegel, een marker voor oxidatieve stress) in urine (p=0,01), indicatief voor daling van oxidatieve stress.

Leave a Reply

Meld je gratis aan!Alle cursussen & lessen tot 1 november gratis!

Schrijf je in en neem de leiding over je eigen gezondheid!