De waarheid, en niets dan de waarheid!

door | interVentie, Nieuws

Vorige week publiceerde de stichting vaccinvrij onderstaande video. In deze video zetten Spaanse wetenschappers – het onderzoeksteam ‘La Quinta Columna’ – uiteen wat de achtegrond is van alles waar we sinds 2020 tegenaan liepen met betrekking tot de collaterale schade van het pandemie beleid. Bekijk deze zeer, zeer schokkende video over het hoe, wat en waarom van deze zogenaamde coronapandemie met argusogen.

https://stichtingvaccinvrij.nl/la-quinta-columna-sluitend-bewijs-voor-grafeenoxide-in-de-injecties-en-de-hierdoor-veroorzaakte-schade/

Zo legt de video haarfijn uit waar de oversterfte, de veelvuldige en ernstige en bijwerkingen van de injecties, long-COVID, magnetische mensen, de instortende virustheorie, de in sommige gevallen ernstige COVID-19 symptomen (cytokinestormen, hypoxie), de Pfizerdocumenten, de verhoogde kans op gezondheidsschade en sterfte bij sporters, de rol van 5G, transhumanisme, depopulatie, de toekomstige Marburg of vergelijkbare uitbraak etc. op gebaseerd zijn. Dit onderzoek geeft aan dat er een gemeenschappelijke factor is die alles duidelijk maakt: grafeen-oxyde.

Grafeenoxide

Het meest schrijnende van deze waarheid is dat de hele pandemie een geregisseerde poppenkast is; Het team van La Quinta Columna presenteert tijdens een conferentie alle belangrijke kennis die ze over grafeenoxide verzameld hebben. Er is onomstotelijk aangetoond dat deze stof in grote hoeveelheden in de injecties aanwezig is. Alle veel voorkomende bijwerkingen, of beter gezegd ‘werkingen’, van de injecties kunnen volgens het team van La Quinta Columna worden verklaard als men het toxiciteitsonderzoek dat over grafeenoxide is gepubliceerd, bestudeerd. Daarnaast is door waarneming onder de optische microscoop en met ramanspectroscopie vastgesteld dat grafeenoxide in de injecties aanwezig is, in welke mate, waarom en wat de verschrikkelijke gevolgen kunnen zijn.

Het gebruik van grafeenoxide in vaccins is nieuw en binnen de gezondheidszorg is er een obsessie om het in de mens te gebruiken. Daar is nu echt meer dan voldoende bewijs voor en deze kennis hebben we hard nodig om te begrijpen welk spel er met ons gespeeld wordt en hoe we onszelf kunnen verweren. De video duurt 3 uur, maar is het waard om helemaal te bekijken. Ga er voor zitten en zie hoe complottheorieen de waarheid blijken te zijn,

Chronischgezond.nu bestaat om mensen die gezonder willen gaan leven op weg te helpen middels blogs, podcasts, e-books, video’s en een cursus. Bij ons gaat het over gezonde voeding, een gezonde leefstijl en gezonde geneesmiddelen. Aangezien in de wereld die deze video schetst geen gezondheid meer bestaat, geen lichamelijke, maar ook geen geestelijke, en dat dat wordt geforceerd door nationale en internationale overheden. Dat heb ik niet bedacht, maar wordt in deze video bewezen met dodelijke feiten. Misschien kan je het niet geloven of zie je het anders, maar als je de video aan je voorbij laat gaan, zal je wellicht op termijn voor vervelende verrassingen komen te staan.

Wat kunnen we er zelf aan doen?

Als je de video hebt bekeken, weet je in ieder geval precies hoe dit team deze feiten uitlegt en welke conclusies het eraan verbindt, bijvoorbeeld wat er gaat gebeuren en wat jij er (nog) aan kan doen. Om een tipje van de sluier op te lichten: deze video gaat niet alleen over grafiet, maar eigenlijk vooral over hoe een elite met ons, de gewone mensen, om wil gaan. Daarbij speelt grafiet en 5G de hoofdrol. De basisgedachte ia dat er 1. teveel mensen zijn en een deel dus uitgeroeid moet worden en  2. dat deze zogenaamde elite de overblijvenden geestelijk en lichamelijk wil uitbuiten en misvormen. Als je het daarmee eens bent, hoef je niets te doen. Even goede vrienden. Maar als je het er niet mee ens bent, krijg je inzicht en tips waar je veel aan kunt hebben.

VEEL KIJK- EN VOORAL LUISTERPLEZIER. ZEGT HET VOORT!!!

 

, .