Skip to main content

Wie er achter wil komen of biologische voeding gezonder is dan reguliere voeding – dat is voeding die doorgaans terechtkomt in de schappen van de supermarkten – kan veel hebben aan deze video. Daarbij wel een kleine, maar ozo belangrijke kanttekening; minstens even belangrijk is dat je bij die keuze (en bij het bekijken van de video) je eigen gezonde verstand gebruikt…

De basis van het boek Chronisch Gezond, Recept voor een Gezond Leven en een Vitale Oude Dag, is dat je het qua waarheidsgehalte niet van de ‘grote jongens’ moet hebben, omdat die eerder kiezen voor hun eigen hachje dan voor jouw gezondheid. Dat zijn de mensen die de wetenschap gebruiken om niet alleen gelijk te krijgen, maar ook om er goed geld aan te verdienen.

Waar gaat het over?

Want, en dat klinkt misschien gek, daar leent ‘wetenschappelijk onderzoek‘ zich heel goed voor. Waar belangen de hoofdrol spelen, is de conclusie uit onderzoek steevast: er moet eerst meer onderzoek gedaan worden. Ik omschrijf dit als ‘tijd rekken’, tijd waarbinnen a) veel geld in verdiend wordt en b) de ongezondste keuzes het meest gedijen.

Het gaat in deze video over een onderzoek naar het verschil in gezondheid tussen kippen die voer ‘a’, en kippen die voer ‘b’ te eten krijgen, waarbij pas aan het eind van de anderhalf jaar durende studie bekend wordt gemaakt welke kippen voer ‘a’ en welke voer ‘b’ hebben gekregen; maar ook welke kippen het gezondst zijn, de kippen die voer ‘a’ aten of de kippen die voer ‘b’ aten. Daarbij zouden wetenschappers die veel te maken hebben met biologisch landbouw en wetenschappers die vast geklonken zitten aan de reguliere landbouw samenwerken.

Wat is het precies?

Wetenschappelijk onderzoek hoort onderzoek te zijn dat streeft naar het ware antwoord, een antwoord waar je op kunt vertrouwen. Nu heb je afhankelijk en onafhankelijk onderzoek, die beiden pretenderen wetenschappelijk te zijn. Bij ‘afhankelijk’ onderzoek kan je daar kanttekeningen bij plaatsen, aangezien wetenschappers onderzoek doen in opdracht van bedrijven. Ook krijgen ze daarvoor betaald. Logisch dat ze doen wat de bedrijven van hun verwachten; dat is lang niet altijd de echte waarheid. Terwijl onafhankelijk onderzoek vaker op zoek is naar de echte waarheid.

Je ziet in de video beelden van biologische landbouw en reguliere landbouw; van losse, vruchtbare grond en klompen half dode grond, de een dor en inderdaad half dood en de ander vol leven. De ene grondsoort door zware machines in elkaar gestampt waarin leven onmogelijk is geworden, de andere losse grond waardoor diertjes en bacteriën krioelen, de een vol mineralen en andere gezonde stoffen en de ander met niets. Wat logischerwijs tot gevolg heeft dat wat erop wordt geteeld, afhankelijk van de grondsoort, wel of niet deze onmisbare gezonde voedingsstoffen bevat.

Als niet-wetenschapper is de conclusie zo helder als glas: de biologische grond is veel en veel gezonder, datzelfde geldt dus ook voor de producten die erop geteeld worden. Voor wetenschappers die belangen hebben, ligt dat iets genuanceerder. Die concluderen na een lang onderzoek op z’n minst dat ‘er meer onderzoek nodig is’, of op z’n meest dat het feit dat ‘biologisch gezonder is’ een soort voodoo-verhaal is. Simpelweg omdat hun manier van onderzoek talloze handvatten biedt om het onderzoek naar je hand te zetten. Of, als dat niet lukt, je ervan te distantiëren.

Leven of dood, that’s the question

Dat biologische grond veel gezonder en vruchtbaarder is dan platgestampte klei waar geen plaats meer is voor een natuurlijk leven, is voor iemand die logisch nadenkt hetzelfde als 1 en 1 is 2. Maar er zijn meer variabelen in het spel. De reguliere landbouw maakt maar al te graag gebruik van gifstoffen om hun producten te ‘beschermen’, kunstmest om hun producten sneller te laten groeien en groeihormonen en antibiotica om hun dieren met minder aandacht sneller te laten groeien. Uiteindelijk levert dat meer kilo’s aan product (en dus meer geld) op waarin minder gezonde, onontbeerlijke stoffen zitten. Ook hier zou je als weldenkend mens kiezen voor biologisch.

Simpelweg omdat in de biologische grondsoort gezonde, natuurlijke stoffen zitten die dito producten voortbrengen, en in de ander nauwelijks nog gezonde stoffen en des te meer ongezonde, synthetische stoffen als chemische gifsoorten, zware metalen en kunstmest. Het een is natuurlijk, het ander chemisch, synthetisch, dus lichaamseigen tegenover lichaamsvreemd. De ene boer is kennelijk meer gebaat bij geld en de andere juist bij gezonde producten. Welke zou jij kiezen?

Waarvoor kiest onze overheid?

Je zou denken dat iedereen voor de gezonde, biologische voeding zou gaan, maar in de praktijk is dat slechts een heel klein deel van de consument. Vandaar dat ook maar een heel klein deel van de boeren die omslag maakt. Dat geldt ook voor de overheid; in plaats van dat ze in volle vaart voor de gezonde keuze gaat, kiest ze toch liever voor de reguliere landbouw en alle andere reguliere bedrijven die daar een rol bij spelen, om het simpele feit dat daar veel meer geld mee gemoeid is. Voor onze overheid is net als voor deze bedrijven, het grote geld belangrijker dan onze gezondheid.

Aan een gezond iemand is bovendien door de allopathische zorg niets te verdienen. Terwijl mensen die ziek worden door deze voeding – omdat ze voedingsstoffen missen en teveel slechte stoffen binnenkrijgen – niet meer buiten synthetische medicijnen kunnen om hun chronische klachten aan te pakken, wat weer geld in het laatje brengt van de overheid. Bovendien, ook niet onbelangrijk, omdat al die lichaamsvreemde stoffen worden gemaakt in laboratoria en fabrieken die hun afval (chemisch en giftig) afvalstoffen (water en rook) zomaar onze leefomgeving in mogen spuiten van dezelfde overheid. Tja!

Het is een pervers systeem wat vanwege belangen in stand wordt gehouden door de media: reclame, overheidsboodschappen en de politiek (wetten). Waar de overheid voor onze belangen zou moeten kiezen, kiest ze dus voor de belangen van de industrie en niet voor de gezondheid van de bevolking. Dat zie je terug in de media, maar ook in wiens kant ze keer op keer kiezen; hoe deze bedrijven niet alleen wegkomen met criminele daden tegen de mensheid, maar daarvoor zelfs beloond worden door middel van hoge subsidies.

Net als in deze video is de eindconclusie dat er geen verschil is tussen goed en slecht, dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan. Dat onderzoek komt er natuurlijk niet zolang er ook maar een greintje kans is dat biologisch er als winnaar uitkomt. Want daar is niemand bij gebaat, behalve wij dan, de gewone mens. Stel je een leven voor zonder chronische ziektes, zonder lucht- en watervervuiling, ongezonde voeding en volgespoten dieren. Dat zou toch mooi zijn.

Wat maakt het verschil?

Het verschil tussen bewerkte voeding en onbewerkte voeding is enorm; de eerste module van de in totaal zevenentwintig modules van deze drie cursussen vertelt je hoe en wat. Maar aangezien dit de basis is van gezonde keuzes, zal het nog vaak terugkomen.

Wat heb ik aan deze informatie?

Veel! Het helpt je namelijk om de juiste keuzes te maken als het gaat om jouw gezondheid. Aan gezondheid valt namelijk veel geld te verdienen. Dan is het aantrekkelijk voor bedrijven om aan de wensen van de consument te voldoen en dus de negatieve informatie weg te laten. Maar juist door daar op te vertrouwen, loop je het risico om je gezondheid te schaden, terwijl je denkt je gezondheid te verbeteren.

Leave a Reply

Meld je gratis aan!Alle cursussen & lessen tot 1 november gratis!

Schrijf je in en neem de leiding over je eigen gezondheid!