Skip to main content

Homeopathie baseert zich op natuurlijke behandelingen en ‘medicijnen’. Daarbij staat de mens centraal. Daar kwam halverwege vorige eeuw verandering in. Sindsdien heeft de allopathische ‘geneeswijze’ het heft in Nederland stevig in handen. Wat zijn de verschillen?

In plaats van interesse in de mens werd de aanpak van een ziekte een verdienmodel: tien-minuten gesprekken en synthetische medicijnen. Dat hebben we overigens te danken aan de Amerikaanse filantroop JD Rockefeller. Hij gebruikte begin vorige eeuw een groot deel van zijn in de olie verkregen kapitaal om de toen in Amerika meest populaire homeopathische geneeswijze om zeep te helpen.

Wat is het?

De gevolgen zijn dramatisch: ongeveer de helft van de Amerikaanse opleidingsinstituten overleeft dit niet en de homeopathie is op sterven na dood. De belangrijkste gevolgen: het monopolie op ziekte ligt niet langer bij beide geneeswijzen, maar is vanaf midden vorige eeuw in handen van de allopathische geneeswijze met als belangrijkste wapen de wet: het is sindsdien wettelijk geregeld dat de allopathische geneeswijze het alleenrecht heeft op het stellen van een diagnose. Ook als het gaat over de zorgverzekering, vist de homeopathische geneeswijze achter het net. Ook wat dat betreft, zijn de gevolgen dramatisch…

Wat is het probleem?

Aangezien de homeopathische geneeswijze daadwerkelijk mensen geneest en de allopathische ‘geneeswijze’ niet, de homeopathie daarvoor natuurlijke ‘medicijnen’ inzet en de allopathische synthetische, op olie gebaseerde synthetische medicijnen, en ten slotte de homeopathische geneeswijze, zoals gezegd, alle macht ligt sindsdien bij de allopathische ‘geneeswijze en helaas gaat die er op een schandalige manier mee om: medicijnen genezen niet, maar houden de ziekte in stand. Bovendien geeft deze geneeswijze geen enkele garantie op succes bij vaccins, noch neemt zij de verantwoordelijkheid op zich als het onverhoopt fout mocht gaan. Als laatste: de allopathische ‘geneeswijze’ is een overheidsorganisatie, net als het RIVM.

Het recht een diagnose te stellen, op basis waarvan onderzoek en behandeling plaatsvindt, is alleen voorbehouden aan de allopathische artsen: huisartsen en artsen in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de reguliere zorg genoemd.

Overigens is er nog een belangrijk verschil: de allopathische ‘geneeswijze’ gaat ervan uit dat ons lichaam uit losse onderdelen bestaat (organen) die niets met elkaar te maken hebben, terwijl de homeopathie er juist van uit gaat dat die onderdelen niet los van elkaar gezien kunnen worden, maar juist elkaar beïnvloeden en versterken. Dat is niet onbelangrijk als het om het stellen van een diagnose gaat. En, ook niet onbelangrijk: alleen allopathische behandelingen en medicijnen worden (100%) vergoed door de zorgverzekeringen, de homeopathische medicijnen en behandelingen worden niet of slechts voor een klein deel vergoed. Dit is afhankelijk van welke zorgverzekering je hebt.

Wat betekent dat?

Het betekent niet dat artsen, chirurgen en verpleegsters voorkennis hebben en de patiënten bewust de ellende in jagen. Het betekent ook niet dat er niets goed is aan de allopathische geneeswijze; met zaken als het herstellen van botbreuken, spierscheuringen en bevallingen, mogen we heel blij zijn, maar waar het gaat om het gebruik van lichaamsvreemde stoffen in ons lichaam gaan ze de mist in; er zijn tal van natuurlijke wel genezende alternatieven (supplementen, stoffen, planten, producten) die  geen schade aan ons lichaam toebrengen, maar daar willen deze artsen niets van weten.

Wat betekent het dan wel? Dat de allopathische ‘geneeswijze’ geen geneeswijze is. Naar eigen zeggen is de allopathie niet uit op het genezen van de ziekte, maar met het in stand houden daarvan. Dat is al vreemd. Maar nog vreemder is dat het de enige instantie is die het recht heeft om te bepalen wat iemand mankeert, en hoe dit opgelost kan worden. Ondanks het feit dat verschillende, grote studies aantoonden dat het leeuwendeel van de medicijnen die daarbij worden voorgeschreven niet of juist averechts werken, is dat nog steeds de ‘geneeswijze’ waar bijna iedereen in ons land blind op vaart.

De clou is dat de medicijnen de ziekte of kwaal inderdaad niet genezen, maar in het beste geval zo lang mogelijk binnen de perken houdt. In het slechtste geval zorgen ze er juist voor dat de ziekte of kwaal niet alleen blijft bestaan, maar zelfs erger wordt. De allopathische geneeswijze heeft, samenvattend, ziekte tot verdienmodel gemaakt.

Maar bewerkte voeding is niet de enige oorzaak van al die chronisch zieke mensen, ook stress, straling, roken, alcohol, fijnstof, synthetische producten (bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen), lucht- en watervervuiling, etc. hebben daar invloed op. Allemaal lichaamsvreemde producten waardoor je lichaam op tilt slaat, zodat er (ernstige) ziektes ontstaan die je als gevolgen kunt zien van onze moderne welvaartsstaat, waar de allopathie geen antwoord op heeft, maar de homeopathie wel. Zolang we nog denken dat we ziekte kunnen voorkomen met synthetische vaccins, is er nog een wereld te winnen.

Wij, de consument, vertrouwen desondanks blindelings op deze zogenaamde geneeswijze, en zien de wel genezende homeopathie als kwakzalvers. Ondanks de schrikbarende cijfers die aangeven hoeveel mensen er dood gaan aan ziektes als kanker, diabetes, hart- en vaatziektes en obesitas, terwijl minstens de helft daarvan voorgoed kan worden genezen met natuurlijke medicijnen (groente, fruit, noten, zaden en andere veel gezondere voedingsproducten dan de zwaar bewerkte producten in de supermarkt), wordt deze ‘zorg’ door de overheid gepromoot en vaccins zelfs op slinkse wijze verplicht gesteld.

Wat is de oplossing?

De oplossing is dat we onze gezondheid in eigen hand moeten nemen door natuurlijke voedingsproducten te eten en te drinken, ons daarbij bij te laten staan door artsen en therapeuten die met jou meedenken in plaats van met de farmaceutische bedrijven en patiënten die vooral de overheid geloven.

Gelukkig beschikken we tegenwoordig over heel veel informatie, als we onze gezonde verstand gebruiken en logisch nadenken, die ons kan helpen om zelf een diagnose te stellen. Daarnaast zijn er in ons land ook veel zogenaamde alternatieve therapeuten die ons daarbij kunnen helpen.

Alternatieve geneeswijzen, ook wel complementaire geneeswijzen genoemd, is een verzamelnaam voor behandelmethoden en diagnostische concepten die niet tot de reguliere geneeskunde behoren.

Waar kunnen we nog meer informatie vinden?

Op deze website (chronischgezond.nu) vind je heel veel informatie over wat je zelf tegen ziektes en kwalen kunt doen. Maar ook over alternatieve therapeuten, therapieën en behandelingen die je daarbij kunnen helpen.

Verder kun je op internet veel informatie vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op: www.natuurlijkwelzijn.org/of https://infolijn-alternatieve-geneeswijzen.nl

Ook zijn er tal van boeken over dit onderwerp geschreven. Op https://geneesjewijzer.nl/alternatieve-geneeswijzen/boeken-over-alternatieve-geneeswijzen, vind je daar veel voorbeelden van. Als je meer wilt weten over de aanpak van de allopathische geneeswijze is Bad Pharma ven Ben Goldrace een absolute aanrader.

Kijk zeker op GreedMedInfo, The Schience of healing. Daar vind je het gratis E-book Nature’s Pharmacy, Evidence bases alternatives for Drugs. Als je je huisarts niet meer vertrouwt.

En op stichtingvaccinvrij.nl. Ook daar een gratis E-book met interessante informatie over vaccinatie: Zorgwekkende Gevolgen.

Leave a Reply

Meld je gratis aan!Alle cursussen & lessen tot 1 november gratis!

Schrijf je in en neem de leiding over je eigen gezondheid!